Mecze na żywo .tv transmisje live stream online, meczyki za darmo w Internecie

Zaczynamy skupiać się na wpływie rewolucji sztucznej inteligencji na środowisko 08.11.2023 17:45

Z pewnością wszyscy doskonale wiemy o tym, że systemy technologiczne nie są neutralne, bowiem wyrażają i odzwierciedlają pewną etykę oraz intencje swoich projektantów. W kontekście politycznym, w którym żyjemy obecnie, charakteryzującym się niskim zaufaniem i dużą nierównością społeczną, konieczne będzie znalezienie sposobów na zapewnienie, że coraz więcej obywateli będzie w stanie wspólnie budować przyszłość, zamiast podejmować ryzyko według scenariusza zdominowanego przez technologie czyniące je bardziej podatnymi na zagrożenia, wykluczają ją lub narzucają niedopuszczalne koszty związane z jej wdrożeniem.

Zaczynamy skupiać się na wpływie rewolucji sztucznej inteligencji na środowiskoFot. shutterstock.com

Powyższe stwierdzenie może brzmieć dość alarmistycznie, ale prawdą jest, że wyjątkowo celnie odnosi się do sztucznej inteligencji. Tak, sztuczna inteligencja nie tylko tworzy nam atrakcyjny kod promocyjny do verde casino, czy też zapewnia nam sprawnie działający dział obsługi klienta. To coś o wiele bardziej rozbudowanego. Surfujemy obecnie po nowej fali radykalnych zmian w produkcji przemysłowej, wynikających z konwergencji robotyki, nanotechnologii, biotechnologii, informatyki i sztucznej inteligencji. Ta nowa, czwarta rewolucja przemysłowa, znana również jako przemysł 4.0, powoduje bardzo szybkie zmiany w branży i sposobie prowadzenia biznesu na rynku, w relacjach z klientami i popycie na jej produkty.

Rewolucje przemysłowe

Od XVIII wieku ludzkość doświadczyła trzech wielkich rewolucji przemysłowych:

  • Pierwsza wprowadziła z nich maszynę parową.
  • Druga charakteryzowała się wykorzystaniem energii elektrycznej i wdrożeniem procedur produkcji masowej.
  • Trzecia, dla której bazą była technologia i automatyka, niedawno się skończyła, przechodząc płynnie w obecną, czwartą, erę cyfrową.

Rewolucja, której doświadczamy obecnie, jest szybsza niż poprzednie i powoduje istotne zmiany w sposobie produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Trwająca czwarta rewolucja przemysłowa charakteryzuje się przyspieszeniem wszelkich procesów innowacyjnych. W książce Klausa Schwaba zatytułowanej „Czwarta rewolucja przemysłowa” można przeczytać, że jesteśmy obecnie na początku nowej rewolucji technologicznej, która zasadniczo zmieni sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i współpracujemy. Pod względem skali, zakresu i złożoności transformacja będzie niepodobna do niczego, czego ludzkość doświadczyła wcześniej.

Rewolucje przemysłowe wpływają nie tylko na technologię. Na przestrzeni dziejów zmieniały one systemy gospodarcze, polityczne, społeczne i środowiskowe. Nie inaczej będzie w przypadku przemysłu 4.0. Jej skutki będą coraz bardziej widoczne, a dzieje się to z niespotykaną dotąd szybkością. Pojawiające się technologie tworzą nowe formy mobilności, komercjalizacji, generowania wartości i dystrybucji możliwości. Najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoimy dzisiaj, jest zapewnienie sprawiedliwego podziału tych możliwości.

Historia uczy nas, że wszystkie rewolucje mają zwycięzców i przegranych. Istnieje zatem pilna potrzeba zapewnienia udziału jak największej liczby osób w przyszłości coraz bardziej wyrafinowanych technologii. Rząd odpowiada za zwiększenie inwestycji w edukację, wzmocnienie nauczania przedmiotów ścisłych i matematyki w oparciu o nowe wartości. Produkcja przemysłowa w coraz większym stopniu będzie uzależniona od edukacji w obszarach umożliwiających kształcenie talentów zdolnych do tworzenia i zarządzania wysokowydajnymi procesami w oparciu o wartości takie jak szacunek dla środowiska i różnorodności ludzkiej.

Udział w tym procesie jest niezbędny. Systemy technologiczne nie są neutralne, wyrażają i odzwierciedlają etykę oraz intencje ich projektantów. W kontekście politycznym, w którym żyjemy, charakteryzującym się niskim zaufaniem i dużą nierównością, konieczne jest znalezienie sposobów na zapewnienie, aby coraz większa liczba obywateli była w stanie wspólnie budować przyszłość, zamiast narażać się na ryzyko w oparciu o scenariusz zdominowany przez technologie, które sprawiają, że bezbronnych, wykluczenia ich lub nałożenia niedopuszczalnych kosztów.

Sztuczna inteligencja a środowisko

Ponieważ czwarta rewolucja przemysłowa dopiero się rozpoczyna, otwiera się okno możliwości dla działań rządu na wszystkich poziomach — lokalnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. W wielu obszarach istnieje możliwość stymulowania postępu, od wykorzystania sztucznej inteligencji w sądownictwie karnym po wykorzystanie dronów w celu poprawy wydajności rolnictwa. Nie ma sektora społeczeństwa odpornego na zmiany, które dokonują się i te, które nadejdą. Musimy zadbać o to, aby przemysł 4.0 był przede wszystkim skoncentrowany na człowieku, a osoby podejmujące decyzje, liderzy technologiczni i obywatele w ogóle musieli współpracować i projektować systemy w oparciu o wspólne wartości ludzkie. Mamy wielką szansę, aby systemy wyłaniające się z czwartej rewolucji przemysłowej mogły wzmacniać dobro wspólne, zachowując godność ludzką i chroniąc środowisko dla przyszłych pokoleń.

Wyniki wykorzystania sztucznej inteligencji w ograniczaniu wpływu na środowisko

Ponadto sztuczna inteligencja może na kilka sposobów przyczynić się do ograniczenia wpływu produkcji przemysłowej na środowisko, dzięki czemu operacje będą bardziej wydajne i zrównoważone. Naukowcy na poważnie badają potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji do transformacji poszczególnych firm i całych sektorów, w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko na świecie.

Według nich w przypadku wykorzystania sztucznej inteligencji szacuje się redukcję emisji gazów cieplarnianych nawet o 4,0%, co stanowi równowartość 2,4 Gt (miliardów ton) CO2 — jest wartość odpowiadającą rocznej emisji Australia, Kanada i Japonia razem wziętych.

Ten rodzaj redukcji nie istnieje tylko w teorii. Jedna z fabryk cementu w Australii dzięki przechowywaniu danych historycznych z hali produkcyjnej i analizy dokonanej przez AI uzyskało wyniki automatycznych analiz sugerujące zmianę wielu kluczowych parametrów, mających na celu poprawę kontroli temperatury pieców i zmniejszenie zużycia koksu — czyli paliwa stosowanego w piecach cementowni.

Oczywiście jest tutaj także druga strona medali — systemy sztucznej inteligencji także zużywają ogromne ilości energii, ale to jest już temat na inny artykuł!

Podobne wpisy Brak danych do wyświetlenia